BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Purelab Flex 1&2


Серията Purelab Flex 1, 2 e предназначена за първично пречистване на питейна вода, посредством обратна осмоза, като има и модификации, за които може да се добави дейонизационна касета и да се получи вода с по-висока чистота.

 

Purelab Flex 1

Предлага се в две модификации без и с дейонизационна касета.

  • Потребление > 10 л/ден
  • Скорост на потока: до 2 л/мин
  • Съпротивление: до 18.2 MΩ.cm за модификацията с дейонизационна касета
  • Бактерия < 1 CFU/10 ml

 

Purelab Flex 2

  • Потребление > 10 л/ден
  • Скорост на потока: до 2 л/мин
  • Съпротивление: до 18.2 MΩ.cm 
  • TOC < 5 ppb
  • Бактерия < 1 CFU/10 ml

Системите се захранват с предварително пречистена вода. Подходящи са за инструментални анализи и общо лабораторни цели. Подвижният диспенсър се доставя стандартно и е улеснение за всеки потребител.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024