BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Precision SL Hydrogen Generators


Водородният генератор Precision SL на Peak Scientific е разработен, за да предложи рационализиран лабораторен клас водороден газов разтвор за пламъчно-йонизационни детектори, с чистота 99.9995%. Той е безопасен, лесен за използване, лесен за поддръжка и заема минимално пространство на работния плот. Precision SL е най-малкият водороден генератор за GC-FID.

 

Характеристики:

 

  • 2 модела – 100cc и 200cc
  • 99,95% чистота при 100 psi
  • Стартиране и изключване с един бутон
  • Лесно обслужване от крайния потребител
  • Опционално автоматично запълване с вода или пълнене под налягане
  • Функция за автоматично изключване fail-safe
  • CE, FCC и CSA съвместими
  • 2 години пълна гаранция
  • Предлага се в черен или бял цвят
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024