BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Gallery™


Проектиран да увеличи ефективността при фотометричен (колориметричен и ензимен) и електрохимичен (рН и проводимост) анализ, дискретният анализатор Thermo Scientific ™ Gallery ™ осигурява бързи, възпроизводими резултати в компактен, настолен дизайн. Неговата дискретна клетъчна технология позволява проследяването на множество показатели едновременно, като същевременно намалява времето за анализ. Всички необходими стъпки са автоматизирани и позволяват достигането на ниски нива на откриване. Анализаторът включва комбиниран диск за проби и реагенти с максимален капацитет от 90 проби и 30 реагента, с възможност за извършване на до 200 теста / час. Основните характеристики и предимства включват:

 

  • Едновременна работа на интегрирана платформа за фотометричен и електрохимичен анализ.
  • Увеличена производителност с капацитет за анализ на проби до 200 теста / час.
  • Автоматични разреждания и повторен анализ.
  • Минимална пробоподготовка.
  • Комбиниран диск с максимален капацитет от 90 проби и 30 реагента.
  • Детектиране до ppb нива.
  • Обхват на дължината на вълната от 340nm до 880nm.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024