BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

Precision Zero Air Gas Generators


Генератор за чист въздух Precision Zero Air

 

Генераторите Precision Zero Air са проектирани специално, за да осигурят чист, сух, въздух без въглеводороди, който да се използва за поддържане пламъка на FID детектори. Както при всички генератори от серия Precision, Zero Air се възползва от компактен и модулен дизайн, като осигурява гъвкавост и заема малко място в лабораторията.

 

Характеристики:

  • Интегрира се безпроблемно с другите генератори серия Precision
  • Съдържание на въглеводород (като метан) < 0,05 ppm
  • Минимални изисквания за поддръжка
  • Премахва възможността от навлизане на замърсяване при смяна на бутилката
  • Няма риск от изчерпване на газа по средата на анализа
  • Индикатори за готовност на компресора (кехлибарено - загряване, зелено - готово)
  • 12 месеца пълна гаранция на място
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021