BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Thermo Scientific Nicolet Summit FT-IR


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация за работа в средната инфрачервена област. Спектрометърът е наличен в три модификации, така че да има оптимално съотношение конфигурация/цена. 

Nicolet Summit

 • Спектрален обхват: 8000-350 cm-1
 • Спектрална резолюция: по-добра от 0.6 cm-1
 • Съотношение сигнал/шум: 35000/1 (пик/пик за 1 минута)
 • Прецизност по дължина на вълната: 0.001 cm-1
 • Точност по дължина на вълната: 0.05 cm-1
 • Детектор: DTGS
 • Вграден компютър с операционна система, вграден софтуер Paradigm и библиотека с 5000 спектъра
 • Сензорен екран за управление и възможност за свързване с външен компютър
 • Гаранционен срок на интерферометър, източник и лазер: 10 години

Nicolet Summit Pro

 • Спектрален обхват: 8000-350 cm-1
 • Спектрална резолюция: по-добра от 0.45 cm-1
 • Съотношение сигнал/шум: 40000/1 (пик/пик за 1 минута)
 • Прецизност по дължина на вълната: 0.001 cm-1
 • Точност по дължина на вълната: 0.05 cm-1
 • Детектор: TEC-DTGS
 • Вграден компютър с операционна система, вграден софтуер Paradigm и библиотека с 10000 спектъра
 • Сензорен екран за управление и възможност за свързване с външен компютър
 • Гаранционен срок на интерферометър, източник и лазер: 10 години

Nicolet Summit Lite

 • Спектрален обхват: 8000-350 cm-1
 • Спектрална резолюция: по-добра от 0.6 cm-1
 • Съотношение сигнал/шум: 14000/1 (пик/пик за 1 минута)
 • Прецизност по дължина на вълната: 0.001 cm-1
 • Точност по дължина на вълната: 0.05 cm-1
 • Детектор: LiTaO3 
 • USB интерфейс за свързване с компютър
 • Софтуер Paradigm и библиотека с 850 спектъра
 • Гаранционен срок на интерферометър, източник и лазер: 5 години

Nicolet Summit притежава вградени филтри за проверка/квалификация на спектрометъра. Всяка една от модификациите е подходяща за контрол на качеството и за рутинни анализи. Спектрометърът може да работи с отражателна приставка ATR, автоматично разпознаваема, но не може да подобрява конфигурацията си до по-широк спектрален обхват.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024