BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Dionex Aquion System


Система Dionex Aquion

Интегрирана едноканална йонхроматографска система за анализ на йони във води и водни разтвори. Подходяща за лаборатории, осъществяващи рутинен анализ.

Възможност за обслужване на две системи от един аутосемплер, което позволява паралелен или последователен анализ на аниони и катиони.

Управлението може да стане от една работна станция с помощта на хроматографския софтуер Chromeleon (workgroup), чрез който могат да се управляват до четири системи от един софтуер/компютър.

Позволява изократни разделяния, съвместим с всички видове супресори на Thermo Fisher Scientific. 

 

  • Максимално налягане: 5000 psi
  • Скорост на потока: 0.00 - 5.00 ml/min
  • Обхват на сигнала на детектора: 0 - 15000 µS/cm

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024