BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Orbitrap Eclipse Tribrid MS System


Когато сложните аналитични въпроси изискват точен отговор, имате нужда от мощно и универсално решение, което да позволи точно разрешаване на фините разлики и разграничаване на правилния от многото грешни отговори, което същевременно спестява средства.

Представяме Thermo Scientific™ Orbitrap Eclipse™ Tribrid™, спектрометър от най-ново поколение, проектиран за най-трудните аналитични предизвикателства. С безпрецедентната си производителност улеснява получаването на висококачествени данни, като същевременно се разширява обхвата от възможности в лабораторията.

С Thermo Scientific™ Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ MS се повишава силата и гъвкавостта на иновативната серия  масспектрометри Thermo Scientific™  Tribrid™  , като включва най-новите открития в йонната трансмисия и контрол, разширен масов обхват и възможност за автоматизирано вземане на решения в реално време, в зависимост от получаваните данни.

Тези нови функционалности осигуряват революционни ползи в чувствителността, селективността и гъвкавостта, което прави инструмента идеален за получаване на изчерпателни резултати в протеомиката, структурната биология, анализа на малки молекули и в биофармацевтичните експерименти.

  1. Трансферна капиляра с голям капацитет (HCTT) - увеличава йонния поток, навлизащ в масспектрометъра
  2. Електродинамична йонна фуния - фокусира йоните след HCTT
  3. Йонен източник Easy-IC/ETD/PTCR  – базиран на електронна лавина или така наречения разряд на Таунсенд, този йонен източник е изключително надежден и лесен за работа
  4. Усъвършенстван активен йонен водач - предотвратява навлизането на замърсители в квадрупола
  5. Сегментиран квадруполен масфилтър с хиперболична повърхност QR5 - подобрява чувствителността с разделителна способност от 4 m/z при изолация на прекурсорни йони
  6. Ultra-High-Field Orbitrap масанализатор - предлага разделителна способност > 500,000 FWHM (с опционална възможност за постигане на > 1,000, 000 FWHM) и MSn скорост на събиране на данни до 40 Hz;
  7. Система за ултра-дълбок вакуум (UHV) - намалява налягането в региона с ултра дълбок вакуум и подобрява детекцията на Орбитрап анализатора
  8. Мултипол за йонна навигация – позволява по високи скорости за събиране на данни; изпълнява HCD (Higher-energy C-trap dissociation) на всеки етап от МSn;
  9. Търсене в реално време - осигурява пептидна идентификация в реално време, което подобрява точността при TMT (Тandem Мass Тag) количествено определяне
  10. Модифициран линеен йон трап с двойно налягане - позволява MSn анализ както в йон трапа, така и в Орбитрап анализатора; чувствителен анализ с множество възможни режими на фрагментация: CID, HCD, ETD/EThcD/ETciD и UVPD
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024