BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

BioMate 160 UV-VIS Spectrophotometer


Спектрометър за работа във видимата и ултравиолетовата спектрална област. Освен като стандартен UV-VIS, спектрометърът може да се използва и за анализ на ДНК/РНК и протеини, тъй като има вградени методи за това.

 

 • Спектрален обхват от 190 до 1100 nm
 • Детектор: силикон фотодиоден
 • Оптична система: двойнолъчев
 • Ширина на спектралната ивица - 2 nm
 • Източник: ксенонова лампа
 • Точност по дължината на вълната ± 0.5 nm 
 • Повторяемост по дължина на вълната < ± 0.2 nm
 • Резолюция на данните: 0.2 nm; 0.5 nm; 1.0 nm; 2.0 nm; 5.0 nm
 • Фотометричен обхват: -2 А до 3,5 А
 • Фотометрична точност: ± 0.002 А при 0.5 А; ± 0.004 А при 1.0 А; ± 0.008 А при 2.0 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.001 А при 1.0 А
 • Фотометричен шум: ≤ 0.00020 при 0А; ≤ 0.00030 при 1А; ≤ 0.00040 при 2А
 • Фотометрична стабилност: < 0.0005 А/час
 • Разсеяна светлина: < 1.0%T при 198 nm; <0.05%T при 220 nm ; <0.03%T при 340 nm
 • Гладкост на базовата линия: ± 0.002 А
 • Дисплей: цветен, сензорен, подвижен
 • Вграден софтуер с възможност за свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер

 

Спектрофотометър за рутинни анализи в контролна лаборатория или научно-изследователската сфера.

Притежава вградени методи за анализ на ДНК/РНК и протеини.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021