BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Аутосемплер TriPlus RSH


Thermo Scientific™ TriPlus RSH аутосемплерът се отличава с роботизирано манипулиране с пробата. Автоматизацията на целия работен процес, от вземането на пробата до инжектирането, увеличава прецизността и възпроизводимостта, и дава гъвкавост и производителност в пробовземането за GC и GC-MS.


Thermo Scientific™ TriPlus RSH аутосемплерът инжектира течни проби, headspace и SPME. Чрез опцията за автоматизирана смяна на спринцовките, използвани при различните методи, е възможен автоматизиран комбиниран режим на инжектиране (и течни проби, и headspace) в рамките на една серия от проби.

Способен е да обслужва едновременно до два газови хроматографа и до три инжектора.


Капацитет от проби- до 972 2 mL шишенца; до 180 10/20 mL шишенца;
Режими на инжектиране: течна инжекция, headspace и автоматизирана SPME.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024