BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Универсално оборудване


Универсалното оборудване на ERWEKA AR 403 е идеално за малки производства във фармацевтичната, химическата, козметичната и хранителната индустрия. Модулният дизайн е компактен, икономичен и предлага лесно сменяеми приставки за различни цели за научноизследователска и развойна дейност и производство с малък капацитет.

 

Възможни приставки за окомплектоване на системата:

 

 • Мелници
  • Tопкова мелница - KM
  • Kонична малница - CM
  • Tри ролкова мелница - SMS

 

 • Пелетизатор GTE

 

 • Смесители
  • Двуконусен смесител – DKM
  • Барабанен смесител – RM
  • Високоскоростен смесител – SW 1/S
  • Y-бразен смесител – Y5
  • Планетарен смесител – PRS
  • Кубичен смесител – КB
  • V- смесител – VB-3

 

 • Гранулатори
  • Мокро гранулиране – FGS
  • Двуролкова трошачка – TG2000

 

 • Казан за обвиване – DKE/DKS

 

 • Казан за полиране – PT

 

 • Пълначки
  • Пълнещи и дозиращи мехлеми – FDS
  • Пълнещи течности - FDF
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024