BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Аутосемплер TriPlus 500 Headspace


TriPlus™500 GC Headspace AutosamplerСъздаден с изцяло нов дизайн, аутосемплерът Thermo Scientific™ TriPlus™ 500 Headspace AS осигурява надеждност и здравина, необходима на лабораториите, извършващи анализ на летливи вещества. Нова технология осигурява оптимален работен процес и разширен капацитет. Интелигентно интегрирана с Thermo Scientific™ TRACE серия 1300 GC, тази модулна платформа осигурява необходимата производителност на лабораториите, извършващи рутинни анализи.

 

Новият TriPlus ™ 500 Headspace Autosampler предлага надеждност и продуктивност, както за рутинни лаборатории, така и за научно-изследователски лаборатории.


Новият дизайн включва иновативни функции за по-точни резултати.


Нов пневматичен контрол за висока прецизност и здравина

 • Най-добрата възпроизводимост на инжектиране за отлични резултати при всеки анализ.
 • Нулев пренос на замърсяване (carryover) посредством високо-ефективно почистване на капилярите.
 • Автоматична проверка за теч по време на инжектиране осигуряваща надеждни резултати.

 

Запазва целостта на пробата при пренос и улеснява работата чрез директна връзка с колоната

 • По-кратък път при пренос за по-добра инертност спрямо полярни съединения.
 • Възможност за работа при по-високи температури, за по-добър добив на съединения с високи температури на кипене.
 • Опростен софтуер за разработка на инструменталния метод.

 

Компактен дизайн за по-добра лабораторна продуктивност

 • Компактен HS-GC дизайн спестяващ 30% от ценното работно пространство.
 • Удовлетворява индивидуалните изисквания с възможност за поставяне от 12 до 240 проби едновременно, без това да изисква повече пространство на работния плот.
 • Подобрена технология за термостатиране Quick Spin Shaking, осигуряваща по-бързо достигане на равновесие при нагряване на пробите, за максимална чувствителност и по-кратки анализи.

 

Софтуерни и системни проверки (Диагностика) за по-голяма сигурност в получените данни

 • Интегриран с Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS, и в съответствие с изискванията на 21 CFR част 11.
 • Лесна проверка ефективността на аналитичната система, с помощта на IQ / OQ / PQ Qualification Wizard и ежедневни проверки на производителността на секвенциите, с помощта на тест за проверка годността на системата.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024