BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Orbitrap ID-X Tribrid MS System


Скок напред в анализа на малки молекули

 

Събирането и интерпретацията на масовите спектри за характеризиране и идентифициране на малки неизвестни молекули е забележителна задача. Сложните матрици, фоновите смущения, комплексното структурно разнообразие и липсата на надеждни инструменти за обработка на данни могат да затруднят създаването на аналитични методи и тълкуването на данните. Преодоляването на тези пречки изисква напредък както при самото събиране на данни, така и при изчислителните инструменти.

 

Оборудван с новия автоматизиран AcquireX интелигентен процес за придобиване на данни, включително с различни възможности за охарактеризиране, използвайки интелигентни MSn спектри и множество инструменти за обработка на данни, масспектрометърът Thermo Scientific™ Orbitrap ID-X™ Tribrid™ може да ви помогне да извличате по-съдържателни данни, по-бързо и с по-голяма увереност в тях.

 

  • Фокусирайте се върху науката, а не върху настройката на инструмента
  • Събиране не само на повече данни, а и на по-съдържателни такива
  • Отговаря на изискванията за анализ на данни като скорост, лекота на работа и гъвкавост
  • Интерпретация на неизвестни анотации, с помощта на висококачествени MSn данни
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024