BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ Software


Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ Software

 

Софтуерна платформа, с която бързо и лесно се осъществява анализ на данни от квадруполни ICP-MS масспектрометри, ICP-OES, масспектрометри за благородни газове и масспектрометри за инфрачервена спектрометрия за изотопни отношения.

 

Qtegra™ ISDS опростява и улеснява масспектрометрията при елементния анализ. С негова помощ контролирате получаването и обработката на данни и създаването на отчети.


Иновативната софтуерна платформа Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) минимизира необходимостта от обучение, автоматизира работните процеси и подобрява ефективността. Този споделен софтуерен подход осигурява контрол и обработка на данните при редица технологии за елементни и изотопни анализи, включително: ICP-OES, ICP-MS, Noble Gas MS, и Инфрачервена спектрометрия на изотопни отношения. Проектиран за работни процеси, мащабиране, съответствие и управление на данните, софтуерът Qtegra ISDS предоставя основни инструменти за изчерпателен и точен анализ. Софтуерът Qtegra ISDS редовно се обновява, за да се адаптира към постоянните промени в областта на анализите. Последните подобрения включват допълнителни, по желание на клиента, плъгини Thermo Scientific™ ChromControl и npQuant, които правят още по-лесни определени приложения.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024