BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Orbitrap Exploris™ 240


Масспектрометърът Thermo Scientific ™ Orbitrap Exploris ™ 240 осигурява водещи в областта производителност и гъвкавост, позволяващи работа с голям брой приложения. Orbitrap Exploris ™ 240 прави откриването и идентифицирането уверено с количествена точност, за да постигате изключителни резултати.

Лекотата при работа, заедно с интелигентното събиране на данни, бързо Ви предоставя надеждни резултати.

 

Постигане на висококачествени резултати в множество приложения:

  • Метаболомика, протеомика и транслационни изследвания
  • Клинични транслационни изследвания, съдебна токсикология и антидопинг
  • Идентифициране на метаболити и тестване на примеси
  • Изследване на храни, напитки, промишленост и околна среда
  • Биофармацевтични изследвания

Независимо от приложението и сложността на пробата, масспектрометърът Orbitrap Exploris™ 240 предоставя най-висококачествените, интелигентно събрани MS данни, с висока разделителна способност и точна маса - HRAM, посредством които можете уверено да развивате науката.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024