BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Dionex ASE 350


Бърза и ефективна екстракция

 

  • Повишената температура (до 200° C) и налягането (1500 psi) намаляват времето за екстракция и разхода на разтворител.
  • Бързата помпа (70 мл / мин.) позволява бърза екстракция (обикновено 12 до 20 минути).
  • Специализираният дизайн на пещта осигурява прецизен контрол на температурата за отлична възпроизводимост.

 

Подобрена гъвкавост, позволяваща поддържане на множество приложения

 

  • Системата побира клетки с размери от 1, 5, 10, 22, 34, 66 и 100 ml.
  • Устойчив на рН път на потока, с компоненти и клетка Thermo Scientific™ Dionium™, позволяват съвместимост  с матрици, предварително обработени с киселини или основи.
  • Проточната технология позволява вградена филтрация и пречистване в клетките.

 

Драстично намалена консумация на разтворител

 

  • Изисква по-малко от 50 ml разтворител за проба от 20 g.

 

Подобрена лабораторна производителност

 

  • Системата съхранява до 24 проби за работа без надзор.
  • Проточната технология позволява вградена филтрация и почистване в клетките.

 

Препоръчителна употреба

 

  • Използвайте заедно с изпарителя Thermo Scientific™ Rocket™ за оптимизиране на работния процес при подготовката на пробите, и за максимизиране на лабораторната производителност.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024