BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

DXR3 Raman Imaging Microscope


DXR3 Raman Imaging microscope е ново поколение микроскоп на Thermo Fisher Scientific.

DXR3 Raman Imaging микроскоп е компакта система, която в комбинация с държачи и аксесоари може да анализира различни по вид и структура материали. Възможност за наблюдение и сканиране през опаковка или бутилка прави спектрометъра приложим както в контролни, така и в производствени лаборатории.

 • Резолюция по x и y: по-добра от 0.5 µm
 • Конфокална резолюция в дълбочина: по-добра от 2 µm
 • Спектрален процеп: 4 броя, софтуерно избираеми
 • Лазери с дължина на вълната - 455 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm
 • Спектрална резолюция: стандартна 5 cm-1 и опционално 2cm-1 
 • Лазерна поляризация: хоризонтална, вертикална или деполяризация
 • Типично време за получаване на спектър 100х100 µm в две измерения: 35 секунди
 • Максимална спектрална скорост: 600 спектъра за секунда
 • Максимална площ на заснемане: 101.6 mm x 76.2 mm
 • Минимален размер на пиксела на заснемане по х и у: 100 nm
 • Минимален размер на стъпката по z: 200 nm
 • Контрол с джойстик
 • Обективи за наблюдение със стандартна и голяма дължина

С използване на някои или няколко от софтуерите Omnic - Series, Atlas, Picta, Macros/Pro, 3D, Particle Size се постига пълна идентификация и количествена оценка на молекули, в зависимост от тяхното естество и целта на нашия анализ. Thermo Scientific има решение, без значение дали се касае за определяне размер на частици или пространствена визуализация на молекулите.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024