BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Дисолушън Offline System


Офлайн системите за степен на разтваряне ERWEKA могат да бъдат конфигурирани да отговарят на различни изисквания за автоматично вземане и съхранение на проби. Те са идеалното полуавтоматично решение за тестване по показател степен на разтваряне с автоматизирано вземане на проби и последващо им съхранение за анализ на по-късен етап. Системата се контролира от тестер, от серията DT 950 & 9510 - първият цифров тестер по показател степен на разтваряне на пазара, оборудван с най-модерната технология в съответствие със съвременните изисквания. 7 инчов сензорен дисплей с модерен потребителски интерфейс с интегрирана възможност за управление на офлайн системата за вземане на проби, съставена от станция за автоматично вземане на проби, помпа (перисталтична или бутална) и колектор за проби от серията FRL за съхранение на пробите в стъклени епруветки или запечатани HPLC виали.

Основните характеристики и предимства включват:

  • Серия ERWEKA DT 950 & 9510, със 7 инчов сензорен дисплей, с модерен потребителски интерфейс за пълен контрол на офлайн системата

  • TestAssist, интерактивно ръководство, адаптирано за Офлайн тестване степен на разтваряне

  • Колектор за проби FRL 6/7/854, с до 26 интервала за вземане на проби

  • Възможност за разреждане

  • Управление на системата чрез DT 950 & 9510

  • 100 % USP / EP / JP съответствие

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024