BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Dionex AutoTrace 280


Инструмент за твърдофазна екстракця Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280

 

  • Автоматизира стъпките на кондициониране, нанасяне на проба, промиване и елуиране през SPE колонки или SPE дискове за екстракции на големи по обем водни разтвори (20мл до 20л).

 

  • Съвместим с 1, 3 и 5 mL SPE колонки и 47mm SPE дискове.

 

  • Може да обработва до шест проби в паралел, автоматично кондиционирайки, промивайки и елуирайки SPE колонки или SPE дискове, с възможност за избор на до пет реагента.

 

  • Отделя водните отпадъци от тези от разтворител, използвайки отделни линии за отпадъци, за ефикасна, икономически ефективна обработка на отпадъците.

 

  • Отговаря на изискванията на US EPA методите, включително серии 500 и 600.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024