BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

253 Plus Isotope Ratio Mass Spectrometer


253 Plus 10 kV Isotope Ratio MS

 

Използвайте новия златен стандарт в IRMS. Новия Thermo Scientific™ 253 Plus™ отново предефинира високата производителност при масспектометрите за изотопно съотношение. Системата се основава на здравината, линейността и чувствителността, достъпна само в технологията Thermo Scientific 10 kV IRMS. Техническите иновации за 253 Plus подобряват пробовъвеждането, стабилността, фона и отношението сигнал/шум, което води до прецизност дори и при най малките количества проба.

Доказана Thermo Scientific 10 kV IRMS технология

  • "Extra bright" 10 kV йонен източник позволява най-висока чувствителност и линейност при IRMS
  • Изцяло изолиран с метал йонен източник и анализатор със златни уплътнения
  • Единствената IRMS с променлива проводимост (VISC)
  • Аналитична динамичен обхват, по-голям от 107
  • Способност за непрекъснат поток на водород
  • Напълно интегрирани решения за пълен работен процес в Thermo Scientific™ Isodat™ софтуерен пакет
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024