BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Таблетна преса


Едноударната таблетна преса EP-1 e предназначена за научноизследователска и развойна дейност, или производство на малки партиди до 4000 таблетки / час. Пресата има възможност да произвежда таблетки и продукти с неправилна форма с диаметър до 20 мм. При автоматичен режим на работа матрицата се пълни с прах или гранули, материалът се компресира и таблетките се изхвърлят като непрекъснат процес. Всички компоненти са или покрити с твърд хром, или са изработени от неръждаема стомана AISI 304, или акрилно стъкло за входната врата.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

  • Максимален диаметър - 20 mm
  • Максимална дълбочина на пълнене - 17 mm
  • Максимална сила на компресиране – 3 т
  • Максимален капацитет 4.000 таблети/час
  • Тегло на пресата 135 kg
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024