BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Centra RDS


Centra RDS е  високопроизводителна система  на вода тип I, с капацитет до над 18 литра за минута, предназначена за инсталация, контрол и снабдяване с ултрачиста вода на дистрибуционни разпределителни кръгове.

 

Вместо традиционно проектираните централизирани лабораторни системи, включващи различни резервоари, обратни осмози, UV, тръби и помпи, при тази система всичко е събрано в една интегрирана компактна конфигурация, която произвежда, събира, контролира качеството и разпределя пречистената вода.

 

Системите разполагат с вграден резервоар с капацитет 350 литра.

 

Специални нива на достъп, със специален ключ за различните оператори.

 

Централизираната система произвежда ултрачиста вода, тип 1.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024