BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Модулен газов хроматограф Trace 1600 GC


Предлага най-гъвкавата, на модулен принцип, GC платформа на пазара, създавайки нова ера в GC технологиите.

 

Газовите хроматографи от серията Thermo Scientific™ TRACE 1600 се отличават със сменяеми от потребителя, мигновено монтиращи се инжектори (SSL, SSL backflush, PTV, PTV backflush, On-column) и детектори (FID, ECD, NPD, TCD). Надграждането на газовия хроматограф от едноканална до многоканална конфигурация не изисква специално обучение, специални инструменти или обслужване на място от сервизни инженери. Позволява Ви:

 

  • да промените сами конфигурацията на газовия хроматограф при нарастване натовареността на лабораторията, както и при необходимост от извършване на нови анализи, изискващи различен тип инжектор или детектор
  • да отложите рутинната профилактика на определен модул като го замените с вече почистен идентичен такъв, за да осигурите непрекъсната работа на апарата

 

Газовият хроматограф Thermo Scientific™ TRACE 1610 разполага със сензорен екран за директен инструментален контрол и е подходящ за натоварени лаборатории, извършващи QA/QC и рутинни анализи, и за научно-изследователски лаборатории. Съвместим е с: AI/AS 1310 Autosampler, TriPlus RSH Autosampler, TriPlus 300 Headspace Autosampler, всички Thermo Scientific™ масспектрометри- ISQ, TSQ DUO, TSQ 8000 Evo, Exactive GC, Q Exactive GC, DFS и Delta V.

Газовият хроматограф Thermo Scientific™ TRACE 1600 GC е идеалната, с грижа за бюджета инвестиция, основно за рутинни лаборатории и когато ниската експертиза на оператора изисква лекота на използване с минимално взаимодействие с инструмента. Съвместим е с: AI/AS 1310 Autosampler, TriPlus RSH Autosampler, TriPlus 300 Headspace Autosampler, всички Thermo Scientific™ масспектрометри- ISQ 7610, TSQ 9610, Exploris GC, DFS и Delta V.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024