BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

DMA-1


Milestone DMA-1 е директен анализатор на живак на твърди, течни и газови проби. Времето за анализ е само 5 минути и без необходимост от предварителна пробоподготовка. Анализаторът DMA-1 се основава на принципите на термично разлагане на пробата, амалгамиране на живака и атомно-абсорбционно детектиране. DMA-1 използва същата технология като тази от серията Milestone DMA-80 - най-успешният анализатор за определяне на живак с хиляди устройства, инсталирани в 80 различни страни по света.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Без пробоподготовка или друга мокра химия преди анализа.
  • Лесна употреба. Просто претеглете пробата си, заредете я върху инструмента и натиснете „старт“.
  • Напълно съвместим с EPA метод 7473, ASTM метод D-6722-01 и D-7623-10.
  • Висока производителност. Пълен анализ, за само 5 минути.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024