BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

NanoDrop Lite Plus Spectrophotometer


Спектрофотометър за микрообеми с основни функционалности

 

Контрол на инструмента: локален софтуер

Работи с количество проба капка

Детектор: 2048 CMOS

Обхват на дължината на вълната: фиксирана 230; 260 и 280 nm

Спектрална резолюция: ≤ 1.8 nm

Долна граница на детекция: 2 ng/µl 

Максимална концентрация: 1500 ng/µl 

 

Вграден софтуер за контрол и обработване на получените резултати. Работа при фиксирана дължина на вълната 230; 260 и 280 nm. Лесно преносим, без необходимост от компютър за провеждане на анализ. Анализ на ДНК/РНК и протеини с микроколичество проба. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021