BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Nicolet iN5 FTIR Microscope


Микроскоп за инфарчервена спектроскопия. Спектрометърът работи с микроскопа, посредством извеждане на лъча. Бездеструктивен анализ на едно- или многокомпонентни смеси.

  • Едновременен анализ и наблюдение на пробата
  • Видео заснемане с камера 1.3 мегапиксела
  • Наблюдение: тринокулярно, бинокулярно или само камера
  • Обективи: 10х и възможност за работа с ATR кристал
  • Режим на работа: преминала светлина, отражение, ATR
  • Детектор: МСТ с охлаждане с течен азот със спектрален обхват 7800-650 cm-1  или DTGS с въздушно охлаждане със спектрален обхват 7800-650 cm-1 

Подходящ уред за анализ на непознати съединения и смеси в контролни и научно-изследователски лаборатории. Анализ на микро полимерни частици (microplastics).

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024