BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Дисолушън тестери по USP 1, 2, 5, 6


Серия дисолюшън тестери, съгласно USP методи 1, 2, 5, 6

 

DT 120 light - бюджетен вариант на самостоятелен тестер, с доказаното качество на ERWEKA, за тестване по показател степен на разтваряне, съгласно USP метод 1, 2, 5 и 6. Апаратите от серия DT  light са оборудвани с 6, 8 или 12 работни станции и фиксирана задвижваща платформа, с лесен достъп до всеки съд от 1000 ml.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Високо разположена задвижваща платформа, с 6,8 или 12 работни станции
 • USB-A принтер интерфейс (за избрани принтери), USB-B интерфейс за актуализации на фърмуера, RS 232 интерфейс за връзка с нагревателя
 • Скорост на въртене 20 - 220 rpm ± 1 rpm
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 950 - първият цифров тестер по показател степен на разтваряне на пазара, оборудван с най-модерната технология, в съответствие със съвременните изисквания. Със своята вградена компютърна технология, DT 950 е единствен по рода си. 7" сензорен дисплей, с модерен потребителски интерфейс, фокусира потребителя върху най-важната задача, която DT 950 трябва да изпълни - 100% съответствие при тестването по показател степен на разтваряне на твърди лекарствени форми, съгласно USP / EP / JP, без отклонения и грешки.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • TestAssist, интерактивно ръководство за тестване степен на разтваряне
 • DirectHelp, директна помощ на екрана, с натискане на бутон
 • Многоезична операционна система на: английски, френски, испански, руски, китайски и немски
 • Надграждане до 8 работни станции
 • Автоматично подаване на таблетки, като опция
 • ASS-9 за автоматично пробовземане
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 820 – във вариант на самостоятелна вана или изцяло контролираща Офлайн система, с възможност за съхранение на до 60 метода. Тестерът може да бъде оборудван с 6, 7 или 8 работни станции, с високо или ниско разположена задвижваща платформа. OQ сигнализация, за визуализиране на съответствие с USP / EP, както и външен температурен сензор за проверка температурата на водната баня, включени в стандартната окомплектовка.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Визуално и акустично напомняне при ръчно вземане на проби
 • Автоматично регулиране на височината
 • Автоматично подаване на до 8 таблетки, като стандарт
 • Изпаряване на средата, по-малко от 1% за 24 часа
 • Външен температурен сензор PT 100 за мониторинг температурата на водната баня и на средата
 • USB принтер интерфейс за документиране параметрите и резултатите от извършеното изпитване (време, дата, обороти, температури и др.)
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 1410 - базирана на доказалата се серия DT 720, с възможност за конфигуриране на 12, 13 или 14 работни станции. Серията DT 1410 е създадена за потребители с генерични продукти или лаборатории с голяма натовареност. Конфигурацията позволява едновременното изпитване на две различни партиди от един и същ продукт или два различни продукта с една и съща характеристика на разтваряне.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Автоматично подаване на до 14 таблетки, като стандарт
 • Изпаряване на средата, по-малко от 1% за 24 часа
 • Външен проточен нагревател с обхват 30-50° C
 • RS 232 интерфейс за връзка с компютър, USB-В интерфейс за актуализации на фърмуера
 • Автоматично регулиране на височината
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 1610 - базирана на доказалата се серия DT 820 (подобен потребителски интерфейс, като: клавиатура, дисплей и структура на менюто), с възможност за конфигуриране на 12, 13 или 14 работни станции. Серия DT 1610 позволява едновременното изпитване на две различни партиди от един и същ продукт или два различни продукта, с една и съща характеристика на разтваряне.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Автоматично подаване на до 14 таблетки, като стандарт
 • Визуално и акустично напомняне при ръчно вземане на проби
 • Изпаряване на средата по-малко от 1% за 24 часа
 • Външен проточен нагревател с обхват 30-50 ° C
 • USB принтер интерфейс за документиране на параметрите и резултатите от извършеното изпитване (време, дата, обороти, температури и др.)
 • Автоматично регулиране на височината
 • 100 % USP / EP / JP съответствие
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024