BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer


ARL QUANT'X e изключително компактна, настолна EDXRF система. Снабдена е с последно поколение SDD детектор, още по-тънък прозорец на източника. Отличава се с висока скорост на отчитане при отлична разделителна способност. Системата е с възможност за определяне както на леки, така и на тежки елементи. ARL QUANT'X  отговаря на необходимостта от елементен анализ на производствени, контролни лаборатории при мониторинг на околната среда, съдебна медицина, контрол на храни, електроника, циментова, химическа и металургичната промишлености.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Бърз елементен анализ от Флуор до Америций.
  • Чувствителност от < 1ppm до 100%.
  • Време на измерване от 10-60 секунди.
  • Графично изображение на пробата със CCD камера.
  • Регулируем размер на рентгеновия лъч от 1 до 15 mm.
  • Висококачествен силиконов дрейф детектор (SDD) с електрическо охлаждане.
  • Анализ на дебелина и състав на слоя.
  • UniQuant™ софтуер за превъзходен анализ без стандарт.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024