BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Metrios AX TEM


Първият трансмисионен електронен микроскоп, специално създаден за индустрията в областта на полупроводниците. 

 

Предназначен за постигане на бърз и ефективен контрол и анализ на полупроводници, с цел качествен контрол и оптимизиране на производствения процес. Metrios AX TEM е автоматизиран уред, който изисква минимално обучение за работа с него. Това увеличава прецизността в сравнение с ръчните режими на работа и управление. Това е най-доброто предложение на пазара на база разходи за анализ. 

 

Автоматизирано управление или ръчен контрол, като и двата варианта водят до висока акуратност и продуктивен анализ. Прецизен контрол, който се прилага в процеса на самото производство или контрола на крайния продукт. 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024