BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

253 Plus Isotope Ratio Mass Spectrometer


253 Plus 10 kV Isotope Ratio MS

 

Използвайте новия златен стандарт в IRMS. Новия Thermo Scientific™ 253 Plus™ отново предефинира високата производителност при масспектометрите за изотопно съотношение. Системата се основава на здравината, линейността и чувствителността, достъпна само в технологията Thermo Scientific 10 kV IRMS. Техническите иновации за 253 Plus подобряват пробовъвеждането, стабилността, фона и отношението сигнал/шум, което води до прецизност дори и при най малките количества проба.

Доказана Thermo Scientific 10 kV IRMS технология

  • "Extra bright" 10 kV йонен източник позволява най-висока чувствителност и линейност при IRMS
  • Изцяло изолиран с метал йонен източник и анализатор със златни уплътнения
  • Единствената IRMS с променлива проводимост (VISC)
  • Аналитична динамичен обхват, по-голям от 107
  • Способност за непрекъснат поток на водород
  • Напълно интегрирани решения за пълен работен процес в Thermo Scientific™ Isodat™ софтуерен пакет
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024