BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Precision Nitrogen Trace Generators


Азотни  генератори Precision Nitrogen Trace GC N2

 

Азотните генератори, серия  Precision Nitrogen Trace, са разработени да осигурят постоянен и непрекъснат източник на азот за газ носител, make-up газ и референтен газ при следови количествен анализ за GC приложения. Подходящи са също и за пробоподготовка. Тези генератори са способни да доставят азот с висока чистота, като отстраняват кислорода и влагата посредством Pressure Swing Absorption, използвайки технологията на въглеродното-молекулно сито. Отстраняват въглеводороди чрез каталитично окисление, за да се осигури максимална чистота на получения газ.

 

Характеристики:

 • Подходящ като make-up газ при стандартни граници за откриване, така и за носещ газ при следови количествен анализ
 • Азот, генериран при нужда, когато има потребление
 • Постоянно и непрекъснато снабдяване, подсигурява постоянна работа и премахва възможността за изчерпване на газа по време на анализ
 • Премахва възможността от навлизане на замърсяване при смяна на бутилката
 • Катализираща камера за отстраняване на въглеводороди (като метан) до <0,05 ppm
 • Наличен е специализиран Въздушен компресор когато нямате такъв наличен
 • Интегрира се безпроблемно с други устройства серия Precision
 • Изключително бързо стартиране, бързо достигане на стандартната експлоатационна чистота
 • Минимална поддръжка с годишна смяна на филтъра
 • Компактен, спестяващ място модулен дизайн
 • 12 месеца пълна гаранция на място
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021