BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Helix MC Plus Multicollector Noble Gas MS


Измервайте всички пет изотопа от неон, аргон, криптон или ксенон едновременно с изключителна разделителна способност с Thermo Scientific™ Helix MC Plus™ мултиколекторен газов масспектрометър, най-доброто решение за благородни газове. Магнитно-секторният анализатор с висока резолюция е с 35 cm, 120 градуса удължена йонна оптика, което го прави най-усъвършенствания статичен вакуумен масспектрометър (SVMS) за изотопния анализ на малки проби от благородните газове.

Усъвършенствано решение за благородни газове

  • Отстранете много въглеводородни смущения с детектора със стандартна разделителна способност (>750 @ 10% peak Valley) или изберете опционалния детектор с висока разделителна способност за още по-голяма яснота (>1500 @ 10% peak Valley)
  • Намаляване на времето за анализ и увеличаване на производителността чрез едновременно измерване на до пет изотопа
  • Получавайте ултрависока разделителна способност от геометрията на йонната оптика с голям радиус в съчетание с иновативни йонни оптични елементи
  • Подобрна точност с невероятна чувствителност, посредством ново X- & Z- фокусиране с източник Nier-type Bright Source
  • Лесно измерване на пиковите скокове, когато е необходимо (напр. за изотопи на хелий)
  • Активирайте измерването с широк динамичен диапазон от концентрации на проби чрез усъвършенствания, комбиниран Фарадей мултипликатор на (CFM)
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024