BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Helix MC Plus Multicollector Noble Gas MS


Измервайте всички пет изотопа от неон, аргон, криптон или ксенон едновременно с изключителна разделителна способност с Thermo Scientific™ Helix MC Plus™ мултиколекторен газов масспектрометър, най-доброто решение за благородни газове. Магнитно-секторният анализатор с висока резолюция е с 35 cm, 120 градуса удължена йонна оптика, което го прави най-усъвършенствания статичен вакуумен масспектрометър (SVMS) за изотопния анализ на малки проби от благородните газове.

Усъвършенствано решение за благородни газове

  • Отстранете много въглеводородни смущения с детектора със стандартна разделителна способност (>750 @ 10% peak Valley) или изберете опционалния детектор с висока разделителна способност за още по-голяма яснота (>1500 @ 10% peak Valley)
  • Намаляване на времето за анализ и увеличаване на производителността чрез едновременно измерване на до пет изотопа
  • Получавайте ултрависока разделителна способност от геометрията на йонната оптика с голям радиус в съчетание с иновативни йонни оптични елементи
  • Подобрна точност с невероятна чувствителност, посредством ново X- & Z- фокусиране с източник Nier-type Bright Source
  • Лесно измерване на пиковите скокове, когато е необходимо (напр. за изотопи на хелий)
  • Активирайте измерването с широк динамичен диапазон от концентрации на проби чрез усъвършенствания, комбиниран Фарадей мултипликатор на (CFM)
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024