BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

ISQ 7610 Единично-квадруполни GC-MS


Единично-квадруполни GC-MS системи Thermo Scientific™ ISQ™ 7610 

Проектирани за рутинни лаборатории, с цел да задоволят нуждите, които са свързани с бързо развиващите се регулаторни изисквания. Единично-квадруполните GC-MS системи Thermo Scientific™ ISQ™ 7610 предлагат здравина и надеждност, и включват лесни за използване интелигентни инструменти за опростяване на работата. ISQ™ 7610 е гъвкава платформа, която предлага широка гама от конфигурации, с възможност за последващо надграждане до по-висок клас и повишаване на производителността, в отговор на вашите нужди.

 

Непрекъснат анализ по-лесно и по-надеждно от всякога, в съответствие с най-взискателните изисквания.

  • Увеличете производителността на инструмента до безпрецедентни нива с патентованата технология NeverVent™.  Използвайки единственият в индустрията вакуумен интерфейс (VPI), с възможност за вадене на йонния източник (ExtractaBrite) и смяна на колоната без развакуумиране на системата, повишавате продуктивността и намалявате времето за извършване на рутинни операции.
  • Постигнете безпрецедентна устойчивост към сложни матрици с уникалния йонен източник Advanced Electron Ion source (AEI). Новият AEI прави много по-лесно справянето с най-предизвикателните приложения като повишава многократно чувствителността.
  • Улеснена настройка на системата (Tune) посредством напълно автоматизирания инструмент SmartTune.
  • Ускорете и улеснете разработването на методи с интуитивните инструменти AutoSIM и Time-SIM (t-SIM).
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024