BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Element GD Plus GD Mass Spectrometer


Открийте как да предефинирате анализа на материали с висока чистота директно от твърдото вещество с Thermo Scientific™ Element GD™ Plus GD-MS. Възможност за работа с голям поток проби и изключително ниски граници на откриване, като същевременно се полагат минимални усилия за калибриране и подготовка на пробите. Всичко това прави приложенията за анализ на насипни метали и профилиране в дълбочина, идеални за GD-MS.

 

Керамични и други непроводими прахови проби се анализират чрез използване на подход с вторичен електрод, осигурявайки същото ниво на чувствителност и качество на данните. Анализът на метали с ниска точка на топене, като например галий, се прави лесно със специален работен процес за подготовка и анализ на проби. Това прави GD-MS надежден стандартен метод за анализ на микроелементи.

 

Почти всички елементи, присъстващи в една твърда проба, могат да бъдат детектирани и определяни рутинно: много от тях на нива ppb.

 

Клетка µs-pulsed Fast Flow Glow Discharge

 • Изключително чувствителен йонен източник с режим на импулсно разреждане
 • Широко регулируеми скорости на пръскане за бърз анализ на насипни материали и усъвършенствани приложения за профилиране в дълбочина
 • Анализ на алуминиева прах, с помощта на вторичен електрод

Двойно фокусиращ масспектрометър

 • Отношение сигнал/шум, позволяващо гранични стойности на откриване под ppb, въз основа на висока йонна трансмисия, комбинирана с нисък фонов шум
 • Максимални нива на селективност и точност с висока разделителна способност: предпоставка за безспорни аналитични резултати

Magnitude Automatic Detection System с 12 порядъка динамичен диапазон

 • Определяне на ултра-следови компоненти и матрични елементи в рамките на един анализ с напълно автоматичен детектор покриващ 12 порядъка линеен динамичен диапазон
 • Директно определяне на матричните елементи за количествено IBR (Ion Beam Ratio) изчисление

Софтуерен пакет за продуктивност и лекота при използване

 • Пълен компютърен контрол на всички параметри
 • Напълно автоматизирано настройване, анализ и оценка на данните
 • Автоматична връзка с LIMS
 • Дистанционно управление и диагностика
 • Windows 10
 • Възможност за анализ от матрични до ултра следови количества в един анализ
 • Дълбочинно профилиране от стотици микрометри до дебелина на слоя един нанометър
 • Минимални матрични ефекти за ясно количествено определяне

Препоръчва се за:

 • Аерокосмическа промишленост: никелови супер сплави, композитни материали, дълбочинно профилиране на покрития и дифузионни слоеве
 • Микроелектроника: мед, алуминиев прах, и др.
 • Възобновяема енергия: силициеви блокчета, соларни панели
 • Медицина / фармация / храни: неръждаема стомана, сплави

Опционален комплект за анализ на галий

Element GD Plus GD-MS, оборудван с комплект за анализ на галий, осигурява идеалния работен процес за рутинен анализ в индустриалния качествен контрол. Комплектът за анализ на галий се предлага с гореща плоча за топене на проби, формован PTFE за подготовка на проби, фризерна кутия за втвърдяване на пробите при -50°C, ексикатор за съхранение на проби и аксесоари като пипети и накрайници, ръкавици, пинсети и стъклени чаши за проби. В комбинация с нови софтуерни функции, комплектът за анализ на галий предлага лесен, чист, бърз и надежден анализ.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024