BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

Nexsa X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS)


Nexsa X-ray фотоелектронен спектрометър е напълно автоматизиран и съчетава различни техники за анализ. Той съдържа нов вид, микро фокусиран източник, с помощта на който се постига по-добра чувствителност и по-висока резолюция.

Системата позволява да се интегрира към нея Раман спектрометър за пълен, корелативен анализ на повърхности. 

 

С всички тези опции и възможности, Nexsa X-ray фотоелектронен спектрометър дава възможност за нови открития в сферата на полупроводниците, 2D материалите, тънките филми, батериите, полимерите и много други приложения.

 

Стандартната конфигурация включва:

  • Микро фокусиран, монохроматичен рентгенов източник;
  • Двойно лъчев източник;
  • Моноатомен йонен източник.

 

Аналитични опции:

  • UV фотоелектронна спектроскопия;
  • Спектроскопия с йонно разсейване;
  • Спектроскопия със загуба на отразената йонна енергия;
  • Раман спектроскопия;
  • MAGCIS йонен източник за двоен режим на работа;
  • ARXPS въртящ се модул;
  • Вакуум трансферен модул.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021