BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Orbitrap Exploris™ 480


Постигането на отлични резултати и получаването на изчерпателни и достоверни данни от научните проучвания изискват безпрецедентни нива на инструментална производителност, здравина на инструмента и лекота при използването му.

Имаме удоволствието да представим новия Orbitrap базиран масспектрометър Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ 480. В допълнение към отличното качествено охарактеризиране, типично за Orbitrap технологията, получавате и най-добрата количествена производителност на пазара, за да решите с лекота най-големите предизвикателства. От чисто изследователски до целеви количествен анализ, мощността и надеждността на Orbitrap Exploris™ 480 правят възможни мащабните проучвания, като същевременно намаляват ежедневните спънки и увеличават вашата производителност.

 

Максимална сигурност в данните

  • Водеща в областта резолюция и масова точност, чувствителност и качество на спектъра, за разрешаване на най-комплексните предизвикателства.

 

Здравина и надеждност

  • Прави възможни мащабните проучвания и намалява ежедневните спънки.

 

Висока резолюция в компактен размер

  • Защото пространството винаги е лукс, независимо от големината на лабораторията.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024