BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Дисолушън тестери по USP 3, 7


ERWEKA BioDis RRT 10 e автоматичен тестер по показател степен на разтваряне на различни дозирани форми с удължено освобождаване. Системата е подходяща за симулиране на промени в рН, в човешкото тяло, като имитира различни in vivo стомашно-чревни състояния. RRT 10 е 100% съвместим с USP / EP / JP, като се предлага в конфигурация, съгласно USP метод 3, USP метод 7 или като комбинирано устройство от двата метода USP 3 и 7.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Мощен външен нагревател
  • Автоматичен капак намаляващ изпарението
  • Автоматична смяна на pH
  • Подходящ за различни размери съдове: 50 ml, 100 ml, 300 ml (стандартен), 1000 ml
  • Външен PT100 сензор за проверка на температурата
  • USB принтер интерфейс и LAN интерфейс
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024