BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Тестери за течливост


Серия тестери за течливост на прахови субстанции и гранулни форми GT на ERWEKA са разработени за определяне поведението на потока на прахове и гранули, използвайки различни методи за измерване.

 

Серията включва:

 

GTL – базов модел тестер за измерване времето за изтичане на предварително дефинирано количество гранулат или прах (съгласно ЕР), както и измерване времето на изтичане на даден обем проба. GTL може да бъде доставена с  фуния от неръждаема стомана, с обем 480 ml и три изпускателни дюзи от неръждаема стомана с диаметър 10/15/25 mm.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Измерване на течливост по тегло (Метод на ЕР)
 • Измерване на течливост по обем
 • Възможност за избор на допълнителни фунии от неръждаема стомана100/200 ml
 • Възможност за избор на допълнителни дюзи от неръждаема стомана 6/8 / 11,3 mm
 • Мембранна клавиатура
 • LC дисплей
 • USB принтер интерфейс

 

GT – тестер за измерване времето за изтичане на предварително дефинирано количество гранулат или прах (съгласно ЕР), както и измерване времето на изтичане на даден обем проба, с вградена везна за измерване теглото на изминалата проба. GT може да бъде доставен с фуния от неръждаема стомана, с обем 480 ml и три изпускателни дюзи от неръждаема стомана с диаметър 10/15/25 mm.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Измерване на течливост по тегло (Метод на ЕР)
 • Измерване на течливост по обем
 • Измерване на течливост за определено време. (според Maly)
 • Определяне на ъгъла на потока алфа с графично представяне. (според List и Müller)
 • Възможност за избор на допълнителни фунии от неръждаема стомана100/200 ml
 • Възможност за избор на допълнителни дюзи от неръждаема стомана 6/8 / 11,3 mm
 • Мембранна клавиатура
 • LC дисплей
 • USB принтер интерфейс

 

GTB – напълно оборудван тестер за измерване времето за изтичане на предварително дефинирано количество гранулат или прах (съгласно ЕР), както и измерване времето на изтичане на даден обем проба, с вградена везна за измерване теглото на изминалата проба. В допълнение към стандартните измервания на свойствата на течливост, GTB има възможност за напълно автоматично определяне и ъгъла на покой с помощта на вграден лазер (клас 2).

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Измерване на течливост по тегло (Метод на ЕР)
 • Измерване на течливост по обем
 • Измерване на течливост за определено време. (според Maly)
 • Определяне ъгъла на потока алфа с графично представяне. (според List и Müller)
 • Измерване ъгъл на покой с помощта на вграден лазер (според Pfrengle)
 • Възможност за избор на допълнителни фунии от неръждаема стомана100/200 ml
 • Възможност за избор на допълнителни дюзи от неръждаема стомана 6/8 / 11,3 mm
 • Мембранна клавиатура
 • LC графичен дисплей
 • USB принтер интерфейс
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024