BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Тестери за механична якост


Серия тестери по показател “Механична якост” на твърди лекарствени форми

 

TBH 125 базов, бюджетен модел на ERWEKA за тестване по показател механична якост на твърди лекарствени форми. Апаратът има възможност за работа в два режима: „постоянна скорост“ и „постоянна сила“, предлагащи точен, лесен и бърз анализ. TBH 125 позволява тестването на до три параметъра (твърдост, диаметър / дължина и дебелина). Резултатите се онагледяват на два LED дисплея и могат да бъдат разпечатани чрез стандартния USB интерфейс на принтер.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Обхват на измерване от 10 до 300 N
 • Изпитване на проби с диаметър до 28 mm
 • USB-A принтер интерфейс за документиране на час, дата, резултати и статистика; USB-B интерфейс за актуализиране на фърмуера
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

TBH 325 – тестер по показател механична якост на твърди лекарствени форми, в комбинация с вградена памет за до 50 продукта. С помощта на мембранна буквено-цифрова клавиатура има възможност за създаване на методи с параметрите на изпитване, съхранени и готови за използване в бъдеще. Допълнително, TBH 325 позволява въвеждане номер на партида, преди стартиране на теста.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Обхват на измерване от 10 до 500 N
 • Изпитване на проби с диаметър до 28 mm или 70 mm
 • Изпитване на проби по показател ширина/дължина до 28 mm или 70 mm
 • Възможност за измерване на маса на твърдите лекарствени форми
 • LAN/USB интерфейс
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

TBH 425 тестер по показател механична якост на твърди лекарствени форми, с възможност за полуавтоматично измерване на до 10 проби. Пробите се поставят в карусел и след това автоматично се транспортират до тестовата позиция. В зависимост от конфигурацията има възможност за автоматично измерване на твърдост, дебелина, диаметър или дължина на кръгли или продълговати таблети.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Обхват на измерване от 3 до 500 N
  • Възможност за разширен обхват до 1000N
 • Изпитване на проби с диаметър до 28 mm
 • Изпитване на проби по показател ширина/дължина до 28 mm или 70 mm
 • 10 позиционен, звездовиден карусел
 • Маса
  • Възможност за измерване на маса с външна везна Sartorius, и трансфер на данни
 • LAN/USB интерфейс
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

EasyCheck - най-новият тестер по показател механична якост на твърди лекарствени форми в продуктовата серия на ERWEKA, с възможност за изпитване на до 5 параметъра. Система е 100% съвместима с всички обичайни фармакопеи и се отличава, преди всичко с иновативни решения като: вградена клетка за автоматично измерване на масата, Oblong Slider® за автоматично подравняване на продълговати таблети, интуитивен сензорен дисплей с възможност за съхранение на до 100 продукта / метода. EasyCheck разполага с памет за съхранение на до 1 милион резултата от теста директно върху устройството и функция за експортиране на данни в CSV- и XML- формат.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Обхват на измерване от 3 до 500 N
  • Възможност за разширен обхват до 1000N
 • Изпитване на проби с диаметър от 2 до 26 mm
 • Изпитване на проби по показател височина от 2 до 10 mm
 • Изпитване на проби по показател ширина на облонг от 2 до 10 mm
 • Маса
  • Възможност за измерване на маса с вградена тегловна клетка Sartorius, с обхват от 15.0mg до 89g
 • 20 позиционен, звездовиден карусел
 • LAN/USB интерфейс
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

MultiCheck 6 напълно автоматичен тестер по показател механична якост на твърди лекарствени форми в продуктовата серия на ERWEKA. Иновативни технологии като: сензорен дисплей с интегриран MC.NET софтуер, система за измерване теглото на капсулата и патентованият Oblong Navigator® са само част от новите функционалности на апарата. MultiCheck 6 има възможност да тества до шест параметъра, напълно автоматизирано и 100% съвместими с всички фармакопеи по света.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Обхват на измерване от 3 до 500 N
  • Възможност за разширен обхват до 1000N
 • Изпитване на проби с диаметър от 2 до 23 mm
 • Изпитване на проби по показател височина от 2 до 10 mm
 • Изпитване на проби по показател дължина от 2 до 28 mm
 • Изпитване на проби по показател ширина на облонг от 2 до 15 mm
 • Маса
  • Възможност за измерване на маса с вградена тегловна клетка Sartorius, с обхват от 20.0mg до 120g
 • Kарусел с капацитет за 12 партиди от по 100 таблетки
 • LAN/USB интерфейс
 • 100 % USP / EP / JP съответствие
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024