BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

HyperSep системи за твърдофазна екстракция


Thermo Scientific ™ HyperSep ™ системи за твърдофазна екстракция

 

Системите за твърдофазна екстракция HyperSep са издръжливи, химически устойчиви, създадени да осигурят години безпроблемна работа.

Полипропиленовите стелажи са силно устойчиви на химично разграждане и се доставят според броя позиции в капака на колектора.

Клапанът за регулиране на вакуума позволява оптимизиране дебита на пробата по време на екстракция.

Стелажите позволяват използването на епруветки за еднократна употреба от 12-13 мм или 16 мм.

Вакуумметър и изпускателен клапан позволяват лесно следене процеса на вакуум.

Колонките за твърдофазна екстракция HyperSep предлагат възпроизводима и надеждна пробоподготовка. Предлагат се в широка гама от различни фази и грамажи. Колонките са идеални за големи проби и отговарят на стандартните конфигурации в индустрията, позволявайки ефективна рутинна работа с вакуум, с положително налягане или центрофугиране.

Системата HyperSep-96 включва традиционни сорбенти за твърдофазна екстракция, във формат с 96 ямки, осигуряващ бърз анализ, без да се жертва точността или възпроизводимостта. Иновативният дизайн на HyperSep-96 ямкови плаки осигурява гъвкавост както за разработване на метод, така и за настройка мащаба на работа до 96 ямки, без повторно валидиране на метода. Продуктите HyperSep-96 се предлагат в опаковки от 100 отделни ямки и в предварително сглобени плочи.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024