BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

HyperSep системи за твърдофазна екстракция


Thermo Scientific ™ HyperSep ™ системи за твърдофазна екстракция

 

Системите за твърдофазна екстракция HyperSep са издръжливи, химически устойчиви, създадени да осигурят години безпроблемна работа.

Полипропиленовите стелажи са силно устойчиви на химично разграждане и се доставят според броя позиции в капака на колектора.

Клапанът за регулиране на вакуума позволява оптимизиране дебита на пробата по време на екстракция.

Стелажите позволяват използването на епруветки за еднократна употреба от 12-13 мм или 16 мм.

Вакуумметър и изпускателен клапан позволяват лесно следене процеса на вакуум.

Колонките за твърдофазна екстракция HyperSep предлагат възпроизводима и надеждна пробоподготовка. Предлагат се в широка гама от различни фази и грамажи. Колонките са идеални за големи проби и отговарят на стандартните конфигурации в индустрията, позволявайки ефективна рутинна работа с вакуум, с положително налягане или центрофугиране.

Системата HyperSep-96 включва традиционни сорбенти за твърдофазна екстракция, във формат с 96 ямки, осигуряващ бърз анализ, без да се жертва точността или възпроизводимостта. Иновативният дизайн на HyperSep-96 ямкови плаки осигурява гъвкавост както за разработване на метод, така и за настройка мащаба на работа до 96 ямки, без повторно валидиране на метода. Продуктите HyperSep-96 се предлагат в опаковки от 100 отделни ямки и в предварително сглобени плочи.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024