BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Precision Hydrogen Trace Generators


Precision Hydrogen Trace GC Carrier Gas

 

Генераторът Precision Hydrogen Trace е проектиран предимно за използване като носещ газ за газови хроматографи, и може да се използва и за детектори изискващи водород като FID и FPD. Един генератор е в състояние да доставя водород на множество GC инструменти.

 

Характеристики:

 

 • Подходящ за пламък газ и газ носител при граници за откриване на следови количества аналити
 • 99,999%* чистота
 • Откриване на вътрешен теч с функции за автоматично изключване
 • Доказана PEM технология за безопасно и надеждно генериране на водород
 • Регенеративни сушилни за осигуряване на най-високо ниво на чистота на газа
 • Автоматична помпа за зареждане
 • Поддръжката е ограничена до смяна на дейонизиращата касетата
 • Компактен, спестяващ място модулен дизайн
 • Създава водород при поискване, минимално съхранение на водород в системата
 • Наличен е опционален сензор за теч в пещта на газовия хроматограф
 • PEAK предлага 3 години гаранция на клетката за този генератор
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024