BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
УТВЪРДЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ

Дисолушън Offline System


Офлайн системите за степен на разтваряне ERWEKA могат да бъдат конфигурирани да отговарят на различни изисквания за автоматично вземане и съхранение на проби. Те са идеалното полуавтоматично решение за тестване по показател степен на разтваряне с автоматизирано вземане на проби и последващо им съхранение за анализ на по-късен етап. Системата се контролира от тестер, от серията DT 950 & 9510 - първият цифров тестер по показател степен на разтваряне на пазара, оборудван с най-модерната технология в съответствие със съвременните изисквания. 7 инчов сензорен дисплей с модерен потребителски интерфейс с интегрирана възможност за управление на офлайн системата за вземане на проби, съставена от станция за автоматично вземане на проби, помпа (перисталтична или бутална) и колектор за проби от серията FRL за съхранение на пробите в стъклени епруветки или запечатани HPLC виали.

Основните характеристики и предимства включват:

  • Серия ERWEKA DT 950 & 9510, със 7 инчов сензорен дисплей, с модерен потребителски интерфейс за пълен контрол на офлайн системата

  • TestAssist, интерактивно ръководство, адаптирано за Офлайн тестване степен на разтваряне

  • Колектор за проби FRL 6/7/854, с до 26 интервала за вземане на проби

  • Възможност за разреждане

  • Управление на системата чрез DT 950 & 9510

  • 100 % USP / EP / JP съответствие

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021