BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Purelab Chorus 1 Complete


Представител на новата серия на системи за пречистена вода – Chorus за получаване на ултрачиста вода, тип I.


Системата се захранва директно от водопроводната мрежа.

 

  • Производителност 10 или 20 л/час
  • Скорост на потока от диспенсъра >1.5 л/мин
  • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm
  • ТОС < 5 ppb
  • Частици: 0.2 µm
  • Бактерии < 0.001 CFU/ml
  • RNase < 1 pg/ml
  • DNase < 5 pg/ml

 

Дисплей за постоянно показване качеството на водата, светлинни индикатори за нередности или сигнализация за смяна на филтър. 

 

Възможност за използване на резервоар 15, 30, 60 или 100 литра.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021