BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Genesys 140 VIS/150 UV-VIS Spectrophotometer


Genesys 140 VIS и Genesys 150 UV-VIS са спектрофотометри за работа, съответно във видимата и ултравиолетовата спектрална област.

 

 • Спектрален обхват от 325 до 1100 nm за Genesys 140 VIS и 190 до 1100 nm за Genesys 150 UV-VIS
 • Детектор: силикон фотодиоден
 • Оптична система: двойнолъчев
 • Ширина на спектралната ивица - 5 nm за Genesys 140 VIS и 2 nm за Genesys 150 UV-VIS
 • Източник: волфрам-халогенна за Genesys 140 VIS и ксенонова лампа за Genesys 150 UV-VIS
 • Точност по дължината на вълната ± 0.5 nm 
 • Повторяемост по дължина на вълната < ± 0.2 nm
 • Резолюция на данните: 0.2 nm; 0.5 nm; 1.0 nm; 2.0 nm; 5.0 nm
 • Фотометричен обхват: -3 А до 3,5 А за Genesys 140 VIS и -2 А до 3,5 А за Genesys 150 UV-VIS
 • Фотометрична точност: ± 0.002 А при 0.5 А; ± 0.004 А при 1.0 А; ± 0.008 А при 2.0 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.001 А при 1.0 А
 • Фотометричен шум: ≤ 0.00020 при 0А; ≤ 0.00030 при 1А; ≤ 0.00040 при 2А
 • Фотометрична стабилност: < 0.0010 А/час за Genesys 140 VIS и < 0.0005 А/час за Genesys 150 UV-VIS
 • Разсеяна светлина: < 0.05%Т при 340 и 400 nm за Genesys 140 VIS и < 1.0%T при 198 nm; <0.05%T при 220 nm ; <0.03%T при 340 nm за Genesys 150 UV-VIS
 • Гладкост на базовата линия: ± 0.005 А за Genesys 140 VIS и ± 0.002 А за Genesys 150 UV-VIS
 • Дисплей: цветен, сензорен, подвижен с висока резолюция
 • Вграден софтуер с възможност за свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер

 

Спектрофотометър за рутинни анализи в контролна лаборатория или научно-изследователската сфера.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024