BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Охлаждащи системи


Серията чилъри на LabTech е специално проектирана за аналитична, медицинска и промишлена употреба, осигурявайки точен контрол на температурата.

 

Чрез внедряване на нови технологии и иновации за поддържане на най-високото ниво на надеждност в световен мащаб, всички производствени стъпки са фокусирани върху това да предложат висококачествени и персонализирани решения, и да отговорят на всяко изискване.

 

Серията чилъри на LabTech предлага пълна гама от 10 модела, рециркулиращи водни чилъри с температури от -20 до 35° C и капацитет за охлаждане от 500W до 9000W, които на практика отговарят на всички лабораторни нужди.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021