BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Orbitrap Exploris GC 240 Mass Spectrometer


Пробив в производителността при GC-MS анализа с висока резолюция. С Orbitrap Exploris GC 240 получавате възможно най-пълната информация за вашата проба.

 

Масспектрометър за газова хроматография Orbitrap Exploris GC 240:

  • С изключителната си масова точност, динамичен обхват и здравина, системата предоставя гъвкавост за адаптиране към постоянно променящите се нужди.
  • Включва интелигентни настройки на инструмента и интуитивен потребителски софтуер, което го прави напълно достъпна платформа за потребители, независимо от опита, който притежават.
  • Предлага безпрецедентна разделителна способност от 240 000 FWHM (при m/z 200), за да осигури под 1ppm масова точност и чувствителност до ppt концентрации.
  • Без необходимост от правенето на компромиси между разделителна способност и чувствителност, тъй като системата поддържа висока чувствителност при всички нива на разделителна способност. 
  • Осигурява възпроизводими резултати инжекция след инжекция.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024