BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Genesys 30 VIS Spectrophotometer


Genesys 30 VIS е спектрофотометър за работа във видимата спектрална област.

 

 • Спектрален обхват от 325 до 1100 nm
 • Детектор: силикон фотодиоден
 • Оптична система: еднолъчев
 • Ширина на спектралната ивица - 5 nm
 • Източник: волфрам-халогенна лампа
 • Точност по дължината на вълната ± 2 nm 
 • Повторяемост по дължина на вълната < ± 1 nm
 • Резолюция на данните: 1.0 nm
 • Фотометричен обхват: -3 А до 3,0 А 
 • Фотометрична точност: ± 0.002 А при 0-0.3 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.002 А 
 • Фотометричен шум: ≤ 0.001 при 0А; ≤ 0.001 при 1А; ≤ 0.002 при 2А
 • Фотометрична стабилност: < 0.002 А/час
 • Разсеяна светлина: < 0.1%Т при 340 и 400 nm
 • Гладкост на базовата линия: < 0.003 А
 • Дисплей: цветен
 • Вграден софтуер с възможност за свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер

 

Спектрофотометър за рутинни анализи в контролна лаборатория и обучение на ученици и студенти.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024