BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

NanoDrop 3300 Fluorospectrometer


Флуориметър за микрообеми на Thermo Scientific - NanoDrop 3300

 

Контрол на инструмента: външен софтуер и компютърна конфигурация

Работи с количество проба капка

Детектор: 2048 елемента CCD

Обхват на дължината на вълната: 400-750 nm

Спектрална резолюция: ≤ 8 nm

Долна граница на детекция: < 1 fmol/fluoroscan 

Време за измерване: 2-10 секунди

 

Флуоресцентен спектрометър за микрообеми. NanoDrop 3300 използва патентована технология за флуоресцентни анализи на нуклеинови киселини - ДНК и РНК, както и протеини. Необходим е само 1 µl проба, за да получите точен резултат в рамките на минута. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021