BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

NanoDrop 3300 Fluorospectrometer


Флуориметър за микрообеми на Thermo Scientific - NanoDrop 3300

 

Контрол на инструмента: външен софтуер и компютърна конфигурация

Работи с количество проба капка

Детектор: 2048 елемента CCD

Обхват на дължината на вълната: 400-750 nm

Спектрална резолюция: ≤ 8 nm

Долна граница на детекция: < 1 fmol/fluoroscan 

Време за измерване: 2-10 секунди

 

Флуоресцентен спектрометър за микрообеми. NanoDrop 3300 използва патентована технология за флуоресцентни анализи на нуклеинови киселини - ДНК и РНК, както и протеини. Необходим е само 1 µl проба, за да получите точен резултат в рамките на минута. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024