BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Purelab Quest


Purelab Quest е най-новия продукт на Elga LabWater. Иновативен и лесен за употреба, той се налага, като успешен продукт на пазара.

 

Purelab Quest може да се конфигурира в зависимост от типа вода, който е необходим за лабораторията.

 

Конфигуриран само с касета за предварително очистване и обратна осмоза се получава вода тип 3.

  • Съпротивление > 1 MΩ.cm
  • ТОС < 50 ppb
  • Бактерия: < 100 CFU/ml
  • препоръчително дневно потребление до 10 л

 

С добавяне и на дейонизационна касета, се получава конфигурация, която произвежда вода тип 2.

  • Съпротивление  18.2 MΩ.cm
  • ТОС < 30 ppb
  • Бактерия: < 0.1 CFU/ml
  • препоръчително дневно потребление до 10 л

 

Конфигурирайте сами Вашия продукт, така че да получите система, която напълно и достатъчно покрива Вашите нужди и това при оптимална финансова инвестиция.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024