BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

duoPUR


Разработените от Milestone системи за дестилация под кипене duoPUR и subPUR позволяват на лабораториите да произвеждат свои собствени киселини с висока чистота при намалени разходи. Използван е оптимален метод за пречистване и приготвяне на реагенти с висока чистота. При този тип киселинна дестилация се използват безконтактни инфрачервени лампи за изпаряване на повърхностната течност при температура, обикновено 20° C под точката на кипене. DuoPUR позволява пречистването на най-често срещаните киселини, като HNO3 и HCl. DuoPUR е алтернатива на скъпите киселини с висока чистота за анализи на микроелементи.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

  • Спестяване на до 90% от разходите за ултрачисти киселини
  • Кварцова установка на дестилатора
  • Висока производителност, до 400 ml/h
  • Киселинна дестилация ‘On-demand’
  • Единична или двойна дестилация според изискванията
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024