BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

flexiWAVE


Milestone flexiWAVE избягва ограниченията на конвенционалните реактори за микровълнов синтез, тъй като се състои от единична микровълнова платформа, която в комбинация със специфични аксесоари позволява на химиците да извършват синтез в класически стъклени съдове, в съдове под високо налягане или твърдофазни реакции.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Гъвкавост
  • Възможност за синтез в класически стъклени съдове, в съдове под високо налягане или твърдофазни реакции
  • Системата от два магнетрона с мощност 950 Watt
  • Вградена камера за наблюдение работата на ротора

 

 • Повишаване на добива
  • Реакциите приключват за минути вместо за часове
  • Безконтактен инфрачервен сензор за контрол на температурата до 300°С

 

 • Образуване на по-малко странични продукти и замърсяване на пробите

 

 • Бързо и хомогенно
  • нагряване на проби благодарение на въртящ се дифузьор

 

 • Намаляване консумацията на електроенергия
  • Непрекъснат PID контрол на микровълновото излъчване при всички нива на мощност
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024